BAYERS

Advokátní kancelář

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Bayer, Bayerová, Daňková, Šrucová
Jeremiášova 1705/18, 370 01 České Budějovice
Telefon recepce: 387 319 158

JUDr. Jaromír Bayer

advokát s osvědčením ČAK č. 02276

Telefon: 773 400 414
IČ: 134 94 414
datová schránka: ds2hzb7

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
Právní služby poskytuje s odborným zaměřením na obchodní právo, právo obchodních korporací (zakládání a přeměny obchodních korporací), vymáhání pohledávek, občanskoprávní spory, advokátní úschovy.

JUDr. Hana Bayerová

advokátka s osvědčením ČAK č. 08153

Telefon: 773 400 417
IČ: 662 33 470
datová schránka: 4zrhzad

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
Právní služby poskytuje s odborným zaměřením na rozvody manželství (vypořádání společného jmění manželů a opatrovnická řízení), občanskoprávní spory, právo nemovitostí, zastupování v soudních sporech, právní servis realitním kancelářím, advokátní úschovy.

Mgr. Tereza Daňková

advokátka s osvědčením ČAK č. 15391

Telefon: 773 400 246
IČ: 024 72 805
datová schránka: 6qgd59c

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
Právní služby poskytuje s odborným zaměřením na občanskoprávní spory, nemajetkové újmy na zdraví, rozvody manželství, právo nemovitostí, zastupování v soudních sporech, advokátní úschovy.

Mgr. Kateřina Šrucová

advokátka s osvědčením ČAK č. 16442

Telefon: 387 319 158
IČ: 041 98 140
datová schránka: prp6srb

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
Právní služby poskytuje s odborným zaměřením na obchodní právo, právo obchodních korporací, vymáhání pohledávek, občanskoprávní spory, pracovní právo, právo nemovitostí.

CENY

Právní služby jsou zpravidla poskytovány na základě smluvní hodinové sazby. Výše této odměny je dohodnuta s klientem s ohledem na odbornou a časovou náročnost požadovaných právních služeb, i s ohledem na dlouhodobé poskytování služeb témuž klientovi.

INFORMACE K MIMOSOUDNÍMU ŘEŠENÍ SPORŮ

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz